Principeakkoord CAO Akzo Nobel 2013-2014

Gerelateerde CAO
Akzo Nobel Nederland HP
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014.
Voor de Nederlandse werknemers van Decorative Coatings is vanwege de lastige omstandigheden in deze business de verhoging beperkt tot 0,75%.

Loonmutaties
Er is een algemene loonsverhoging van 1,5% afgesproken per 1 juli 2013.

Arbeidsvoorwaarden
- Ebitda-inhouding pensioenpremie vervalt. In verband met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en het opbouwpercentage voor pensioen (2,15%), zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de lagere premielasten. Voor werknemers zal de inhouding van 1% pensioenpremie van de Ebitda-uitkering vervallen. Dat laatste is voor het eerst merkbaar in 2015, als de uitkering over 2014 wordt uitbetaald. De resultaat-gerelateerde Ebitda-uitkering zelf wordt niet gewijzigd.
- Vaste spaarbijdrage verhoogd. De huidige werknemers ontvangen per 1 januari 2014 een 1,5% hogere vaste spaarbijdrage van 5,3%. Voor nieuwe medewerkers wordt deze bijdrage afgeschaft.
- Overgangsregeling pensioenopbouw. Een speciale overgangsregeling voor de voortzetting van pensioenopbouw tussen 62 en 65 jaar wordt afgeschaft, omdat deze niet meer past bij de nieuwe pensioen-situatie. Er wordt ook nu al nauwelijks een beroep gedaan op dit recht dat ontstaat op 60-jarige leeftijd. Een uitzondering is afgesproken voor werknemers die als gevolg van een reorganisatie worden ontslagen. Voor hen wordt de pensioenopbouw op grond van de oude regeling voortgezet.
- Duurzame inzetbaarheid. AkzoNobel is samen met vakorganisaties, ondernemingsraden en medewerkers van start gegaan met een project Duurzame Inzetbaarheid: Hoe word en blijf je optimaal inzetbaar voor AkzoNobel, arbeidsmarkt en maatschappij? In de loop van dit najaar worden concrete voorstellen verwacht.
Bron: FNV Bondgenoten, 29 mei 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...