Principeakkoord CAO DHL Logistics 2013-2015

Gerelateerde CAO
DHL Logistics
Looptijd
De CAO loopt van april 2013 tot april 2015.

Loonmutaties
Voor de medewerkers van DHL is een loonsverhoging van 1,75 procent vastgelegd per 1 januari 2014, plus nog een van 0,5 procent per 1 juli 2014.

Arbeidsvoorwaarden
- Het opgezegde sociaal plan zal ongewijzigd worden verlengd tot 1 april 2015.
- Ter verbetering van de flexibiliteit zal: (1) Een pilot worden opgestart, gericht op verruimingsmogelijkheden van de roosters waarbij o.a. bezien wordt wat de mogelijkheden zijn met 4x9 roosters en "zelf roosteren". De projectgroep voor deze pilot bestaat uit een delegatie van vakorganisaties, HR en lijnverantwoordelijken. De projectgroep zal uiterlijk 1 juli 2014 met concrete aanbevelingen komen. (2) Een onderzoek worden opgestart om na te gaan of de criteria in artikel 12 (Werktijden Algemeen) moeten worden aangepast om de roostermogelijkheden aan te laten sluiten bij de Arbeidstijdenwet. De projectgroep voor dit onderzoek bestaat uit een delegatie van vakorganisaties, HR en lijnverantwoordelijken. De projectgroep zal uiterlijk 1 juli 2014 met concrete aanbevelingen komen.
Bron: TTL, 18 mei 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...