Onderhandelingsresultaat CAO DocMorris 2013-2014

Gerelateerde CAO
DocMorris
Looptijd
De looptijd van de CAO is van 1-4-2013 tot 1-4-2014

Loonmutaties
Salarisstijging per 1-4-2013:
a. 2,2% waarvan 2,0% Delta en 0,2% vast/regulier.
b. Deze CAO géén stijging van bonus-waarde. Iedereen houdt zijn huidig bonuspercentage. Let op: voor medewerkers in salarisschaal C1 en een aantal in C2, wijzigt de bonusregeling.
c. 0,3% loonruimte wordt gereserveerd om zo snel mogelijk binnen de looptijd van de CAO een Wia-hiaatverzekering voor alle medewerkers af te spreken. Voor ogen staat een verzekering tot 70% van het loon tot € 100k per jaar voor de duur tot aan AOW-leeftijd.

Aanpassing salarisschalen: De targets worden aangepast met de hoogte van de Delta (2%).

Arbeidsvoorwaarden
- Invoering Nieuw Beoordelingssysteem: 2013 wordt nog beoordeeld op basis van PMP. Eind 2013 wordt het nieuwe systeem geïmplementeerd. 2014 zal beoordeeld worden op basis van het nieuwe beoordelingssysteem.
- Aanpassing Bonussysteem
- Flexdagen: De 6 flexdagen gedurende deze CAO.
- Collectieve feestdagen: De werkgever kan in overleg met de OR twee flexdagen als collectieve verlofdag/feestdag vaststellen. Deze is dan bindend, ook als een parttimer normaliter niet werkt op de aangewezen verlofdag. Indien één of beide dagen niet door werkgever & OR worden aangewezen, dan kunnen de medewerkers zelf over deze flexdag beschikken conform de huidige regels. Deze flexdag kan dus niet overgeheveld worden naar een volgend jaar (dat kon een feestdag immers ook niet). Indien een medewerker zijn verlofdagen/lesdagen gedurende het lopende kalanderjaar op maakt, zullen op 31-12 eventuele restdagen worden uitbetaald conform het restsaldo lesdagen ( dus gewoon zoals huidige regeling lesdagen).
- Verjaring verlof: De uitbetaling van flexdagen per 31-12 blijft onveranderd met dien verstande dat het er 6 zijn i.p.v. 4. Let op: voor het kalenderjaar 2013 zijn al 2 collectieve feestdagen ingepland. Het saldo lesdagen over 2013 is daarmee nog 4. De uitbetaling van eventueel restant “verlof vorig jaar” vervalt. Een eventueel restant verjaart na 5 jaar (zonder uitbetaling).
- Arbeidsparticipatie: DocMorris zal zich inspannen om 2 Wajong-werkplekken te creëren gedurende de looptijd van de CAO.
- Duurzame inzetbaarheid: DocMorris doet hier al veel aan. Het Persoonlijke OntwikkelingsBudget incl. carrièrescan zijn succesvol ingezet. Op dit moment extra afspraken nodig.
- Pensioenleeftijd in CAO: Betreffende teksten vervangen door “AOW-gerechtigde leeftijd”.
Bron: De Unie, 21 mei 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...