Akkoord CAO Natuursteen 2013-2014

Gerelateerde CAO
Natuursteen
Looptijd
Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Loonmutaties
De werknemers ontvangen rond de jaarwisseling van 2013/2014 een eenmalige uitkering van 300 euro bruto.

Arbeidsvoorwaarden
- Werknemers die arbeidsongeschikt dreigen te worden, krijgen al in een vroeg stadium loopbaanbegeleiding en omscholing aangeboden.
- Op korte termijn starten cao-partijen met een digitaal hulpmiddel - www.natuursteenbanen.nl - om vraag en aanbod op de sectorale arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen. Werkgevers uit de sector kunnen er terecht voor het melden van vacatures en het organiseren van collegiale in- en uitlening. Werknemers die in de sector (ander) werk zoeken, kunnen op de website hun profiel achterlaten. Hiermee bereidt de sector zich voor op het aantrekken van de vraag naar natuursteenproducten.
- Verder zijn afspraken gemaakt die de continuïteit van de sectorale vakopleiding waarborgen en een snelle invoering van een nieuwe functie- en loonstructuur mogelijk maken.
Bron: FNV Bouw, 8 mei 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...