Akkoord CAO Nestlé 2013-2014

Gerelateerde CAO
Nestlé
Looptijd
Looptijd van één jaar van 1-4-2013 tot 1-4-2014.

Loonmutaties
- de maandsalarissen worden met 2% per 1-4-2013 verhoogd.

Arbeidsvoorwaarden
- Directie zal een lijst aanleveren met posities welke onder voorwaarden kunnen worden bezet door Wajongeren. De vakbonden leveren contactgegevens van mogelijk te gebruiken intermediairs.
- De uitzendperiode voor verkrijging van een contract bij Nestlé wordt gezien als 1 schakel binnen de keten van de wet flex en zekerheid. In principe zal de uitzendperiode 1.000 uur bedragen. Diensttijd als uitzendkracht, direct voorafgaand aan indiensttreding bij Nestlé zal, ingaande per 1-4-2013, meetellen als diensttijd bij Nestlé (van toepassing op jubilea, diensttijd gerelateerd verlof).
- Bij een extra opkomst op roostervrijedagen voor scholing of overleg wordt reiskostenvergoeding betaald. Betaling pro-rata van de persoonlijke maandelijkse reiskostenvergoeding;
- Invoering van de werkkostenregeling wordt uitgesteld. Dit betekent ongewijzigde voorzetting van CAO à la carte (vakbondscontributie, fietsenplan, etc.);
- Werkgever zal tijdig van te voren met de vakbonden in overleg treden bij voorgenomen veranderingen van de pensioenregeling;
- In het volgend periodiek overleg zullen partijen van gedachten wisselen over de aspecten rondom het loongebouw, zijnde eindschaligheid, beoordelingssystematiek en procedures;
- Het aantal bestaande stageplaatsen wordt zowel in Nunspeet als in Amsterdam gecontinueerd.
Bron: De Unie, 29 april 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...