Onderhandelingsresultaat CAO Graan 2013-2014

Gerelateerde CAO
Graan | Diervoederindustrie
Looptijd
Looptijd van 1 jaar, van 1 april 2013 tot 1 april 2014.

Loonmutaties
Loonsverhoging van 1,85% per 1 april 2013.

Arbeidsvoorwaarden
- Pensioenopbouw wordt vanaf 2014 verlaagd naar 2% en de franchise wordt per 2014 € 12.898,- (voor werknemers geboren na 1949).
- Pensioenpremie wordt gebaseerd op een lagere rekenrente. Hierdoor nemen de indexeringskansen toe.
- De pensioenpremie van werknemers wordt 15,22% van de pensioengrondslag per 1-1-2014 (inkomen boven de € 12.898,- per jaar). De huidige premie is 4,1% van het gehele loon en 10% van het inkomen boven de € 14.750,-.
- De premie van werknemers gaat in de aankomende jaren omlaag als er minder pensioen mag worden opgebouwd op basis van nieuwe pensioenregels en als de overgangsregeling voor de VPL is betaald. De werkgevers blijven ongeveer evenveel betalen voor het pensioen met een pensioenpremie van 12,7% van de nieuwe pensioengrondslag.
- Er komen in twee bedrijven pilots met flexibiliteit, mits cao-partijen het eens worden over de randvoorwaarden van deze pilot. Tijdens de pilot mag er geen inkomensverlies zijn voor werknemers en een ruime 2/3 meerderheid van de deelnemers moet voor de pilot zijn.
- Er komt een cao-studie naar duurzame inzetbaarheid en vrije tijd. Het gaat hierbij onder andere om andere verdeling van leeftijdsvakantiedagen, inclusief overgangsregeling en een regeling voor minder werkdagen per week voor oudere werknemers (80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw).
Bron: CNV Vakmensen, 26 april 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...