Akkoord CAO Kinderopvang 2007-2008

Gerelateerde CAO
Kinderopvang
Looptijd
1 mei 2007 t/m 31 maart 2008

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 mei 2007 structureel 2% 
Oktober 2007 eenmalige uitkering van 290 euro naar rato van dienstverband

Arbeidsvoorwaarden
Er zijn afspraken gemaakt over vereenvoudiging van de regelingen rond arbeidsduur,
afwijkende individuele afspraken over de vergoeding tijdens ouderschapsverlof, over
stagevergoeding en over wijziging van de regeling voor leerling-werknemers. Ook
hebben partijen afgesproken dat in de CAO ‘groepsleidsters’ voortaan ‘pedagogisch
medewerker’ worden genoemd.
Bron: ABVAKABO FNV, akkoord CAO Kinderopvang 1 mei 2007 t/m 31 maart 2008. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...