Principeakkoord CAO Netwerkbedrijven 2013-2015

Gerelateerde CAO
Netwerkbedrijven | NWb
Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is 30 maanden, van 1 mei 2013 tot 1 november 2015

Loonmutaties
- Op 1 september 2013 worden de salarissen structureel verhoogd met 1,2 %
- Op 1 september 2014 worden de salarissen opnieuw structureel verhoogd met 1,2 %

Er is in de looptijd per werknemer eenmalig 1% van zijn salaris op jaarbasis beschikbaar voor duurzame inzetbaarheid. Voor werknemers die in de looptijd in dienst treden, geldt
dit in evenredigheid.

Arbeidsvoorwaarden
- RAB. De bedrijven krijgen de ruimte om in overleg met de vakorganisaties te kiezen voor een vaste einde-jaarsuitkering van 3,7 %. in plaats van de bestaande resultaatafhankelijke beloning van maximaal 4,5 %. De bestaande bepaling in de cao wordt uitgebreid met die keuzemogelijkheid.
- Extra werkgelegenheidsmaatregelen: de netwerkbedrijven zetten gedurende de looptijd van de CAO 1% van de loonsom op jaarbasis extra in voor werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
- Uitwerkingsafspraken: dit betreft onderwerpen die op basis van de visienota en wetswijzigingen tijdens de looptijd nader uitgewerkt worden.
Bron: CNV Publieke Zaak, 12 april 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...