Akkoord CAO Onderwijsadviesbureaus 2013

Gerelateerde CAO
GAO | Onderwijsadviesbureaus
Looptijd
Een looptijd tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
-

Arbeidsvoorwaarden
- Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving zijn wel enkele technische aanpassingen noodzakelijk, zoals het veranderen van de ontslagdatum van rechtswege bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar in het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd (artikel 11, lid 1) en het aanpassen van het artikel over levensloop, omdat levensloop 1 januari 2012 is komen te vervallen.
- Verder is opgenomen dat de looptijd van een eventueel overeengekomen concurrentie- en relatiebeding na beëindiging van het dienstverband maximaal een jaar is, en dat deze bedingen buiten werking worden gesteld in geval van gedwongen ontslag in verband met bedrijfseconomische omstandigheden.
- Tenslotte is opgenomen dat betaalde en onbetaalde nevenwerkzaamheden die mogelijk raakvlak met de functie van werknemer kunnen hebben voortaan vooraf en schriftelijk bij de werkgever gemeld moeten worden.

Bron: CNVO, 27 februari 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...