Akkoord CAO Sport 2007-2009

Gerelateerde CAO
Sport
Looptijd
1 juni 2007 t/m 30 juni 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 juni 2007 - 2,0%       
1 juni 2008 - 2,0%       
Werknemers ontvangen een eenmalige uitkering van 1% per 1 januari 2008 en van 2% per
1 januari 2009.

Arbeidsvoorwaarden

Partijen hebben afgesproken om een percentage van tenminste 2% beschikbaar te houden voor de vernieuwing van het beloningsbeleid in de sector. Partijen hebben een studie naar dit onderwerp afgesproken, waarbij de vernieuwing gestalte moet krijgen in de nieuwe CAO-Sport per 1 juni 2009. Naast deze studie gaan partijen ook verder studeren naar de mogelijkheden van een levensfase gericht personeelsbeleid. Per 1 januari 2008 zal er een jaarurensysteem in de sector worden ingevoerd. Binnen de looptijd van deze CAO zal een inventarisatie plaatsvinden van al dan niet gewenste arbeidspatronen in de sport. Naast deze afspraken zijn er onder andere een beperkte verbetering van de reiskosten en een behoorlijke verbetering van de ziektekosten overeengekomen.
Bron: WOS, Akkoord CAO Sport 1 juni 2007 t/m 31 mei 2009. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Je rechten en arbeidsvoorwaarden

 

Loading...