Herzien eindbod Aviapartner Cargo 2012-2013

Gerelateerde CAO
DNATA
Looptijd
Kortdurende cao afsluiten voor de duur van 1-10-2012 t/m 31-12-2013

Loonmutaties
-


Arbeidsvoorwaarden
- Werkgelegenheidsgarantie: Aviapartner Cargo staat voor de looptijd van de cao garant voor de werkgelegenheid van de werknemers die vallen onder de cao, inclusief de medewerkers met contract voor bepaalde tijd voor de duur van hun contract. Deze garantie is niet van toepassing indien er, ten opzichte van de voorziene (budgettaire) situatie per 1 maart 2013 (vertrek klant), 15% of meer teruggang in omzet optreedt. Op dat moment treden partijen in overleg. De medewerkers (dedicated) werkzaam in Export6A zullen hun dienstverband met Aviapartner behouden.
- Aanpassing arbeidsuur: Uitruil van ATV-dagen voor 38-urige werkweek voor iedereen die onder de cao valt per 1-3-2013, inclusief die medewerkers die op dit moment een 38- of 36-uurs roosten lopen. Indien medewerkers in januari en februari al meer dan twee ATV-dagen hebben genoten zal enkel het meerdere worden uitgeruild tegen vakantiedagen. Voor medewerkers die nu op basis van 40 uur werken betekent dit dat zij op jaarbasis 8 uur minder hoeven te werken tegen het zelfde salaris. 12 ATV dagen is namelijk 96 uur en 52 weken 2 uur minder werken is 104 uur.
- Beoordelingsperiodiek: De beoordelingsperiodiek zal voor die medewerkers die daar voor in aanmerking komen per 1 april 2013 eenmalig niet worden doorgevoerd.
- Wijziging vakantiegeldregeling: Met maximaal 1 jaar uitstellen tot mei 2014 ivm voorziene inkomensproblemen medewerkers.
- Inleveren van 1 vakantiedag in 2013: Alle managers en medewerkers in onder de cao vallen leveren in 2013 één vakantiedag in.
- Inleveren van 55+dag in 2013: Alle managers en medewerkers die op 1 januari 2013 55 jaar of ouder zijn leveren in 2013 hun extra vakantiedag in. Gedachte is dat deze groep dan evenredig geraakt wordt doordat zij nagenoeg niet geraakt wordt door missen van beoordelingsperiodiek.
- Zelfroostering: Pilot zelfroosteren onderzoeken op bepaalde afdeling indien systemen daartoe gereed zijn.

Bron: De Unie, 22 februari 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...