Principeakkoord CAO VGZ 2013

Gerelateerde CAO
VGZ
Looptijd
2013

Loonmutaties
De individuele beoordelingsverhoging wordt nu vastgesteld per 1 april 2013 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 (zodat het nog meetelt voor het pensioen).


Arbeidsvoorwaarden
- Promotieregeling: de werkgever heeft voorgesteld dat medewerkers die een functie in een hogere schaal krijgen, recht hebben op een promotietoeslag van 3%. Na onderhandelingen is besloten in geval van de promotie van een schaal 10- naar een schaal 11 functie de promotietoeslag vast te stellen op 4%. Dit is gedaan om tegemoet te komen aan de voorwaarde van De Unie dat ook de medewerkers die van schaal 10 doorstijgen naar een schaal 11 – functie, aan hun salarisstijging kunnen zien dat ze promotie hebben gemaakt.
- Waarnemingstoeslag; VGZ heeft voorgesteld om een regeling vast te stellen voor de beloning van mensen die tijdelijk een hogere functie waarnemen. Nu worden er per situatie afspraken gemaakt. VGZ stelt voor een toeslag van 3% bovenop het eigen salaris en die geldt alleen voor de periode van de waarneming. De Unie is van mening dat tijdens de waarneming in ieder geval het beloningsniveau in de hogere functieschaal past. Dan kan 3% wel eens te weinig zijn. VGZ is hierin meegegaan.

Bron: De Unie, 6 februari 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...