Akkoord CAO Primair Onderwijs 2013

Gerelateerde CAO
Primair Onderwijs | PO
Looptijd
Afgesproken is dat deze nieuwe cao geldt voor het gehele jaar 2013 en dat partijen dit jaar gebruiken om te komen tot een inhoudelijk vernieuwde cao in 2014.

Loonmutaties
De onderhandelingen gingen uitsluitend over de secundaire arbeidsvoorwaarden en niet over de loonontwikkeling (loonsverhogingen). Voor het primair onderwijs geldt nog dat hierover wordt onderhandeld door de vakbonden met de minister van OCW.

Arbeidsvoorwaarden
- De huidige CAO PO wordt aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Hierbij moet men denken aan aanpassingen in verband met het opschuiven van de AOW-pensioengerechtigde leeftijd.
- Verder hebben de sociale partners een afspraak in de CAO opgenomen over een individueel professionaliseringsbudget voor directieleden in schaal AB tot en met AE en DA tot en met DC+. Deze afspraak vloeit voort uit extra financiële middelen die het kabinet heeft vrijgemaakt specifiek voor directieleden. Het budget dient voor het onderhouden van de bekwaamheidseisen die worden vastgesteld door het schoolleidersregister. Over de besteding ervan worden afspraken gemaakt tussen het directielid en de werkgever. Tevens is verplichte registratie in het schoolleidersregister vastgelegd. Deze afspraak moest worden gemaakt vóór 1 februari 2013 op grond van afspraken met de minister van OCW.
Bron: AOb, 21 januari 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...