Eindbod CAO Uitvaartverzorging 2013-2014

Gerelateerde CAO
Uitvaartverzorging
Looptijd
Een overeenkomst voor de periode 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2014.

Loonmutaties
Per 1 april 2013 een structurele verhoging van de salarissen met 1,5% en per 1 januari 2014 een eenmalige uitkering ter hoogte van 0,3%


Arbeidsvoorwaarden
- Vitaliteit. In het kader van de gesprekscyclus die werkgever en werknemer jaarlijks houden, geldt vanaf 1 januari 2013 een nieuwe beoordelingssystematiek met een handleiding en formulier voor beoordelingsgesprekken (bijlage 1).
‘Vitaliteit’ is een onderwerp dat deel uit maakt van het functionerings- en van het beoordelingsgesprek en zal als onderwerp worden toegevoegd aan de handleiding en het formulier functioneringsgesprek.
- Scholing. Met ingang van 1 januari 2013 hebben werknemers die in 2013 35 jaar of ouder zijn recht op één scholingsdag op jaarbasis.
- Met ingang van 1 januari 2013 zal de leeftijd in verband met mogelijke vrijstelling van werknemers van het werken op zondag en in nachtdienst verhoogd worden conform de wettelijke verhoging van de AOW-leeftijdsgrens. Dat wil zeggen met ingang van 1 januari 2013 is die leeftijd 55 jaar en 1 maand en met ingang van 1 januari 2014 is die leeftijd 55 jaar en 2 maanden.
- Pensioen. Artikel 19 lid 2 a wordt als volgt gewijzigd:
De minimale bijdrage van de werkgever aan de totale pensioenregeling is minimaal 50% van de getotaliseerde premie voor alle werknemers die deelnemen aan de pensioenregeling van de werkgever. Bij salaris/diensttijdregelingen wordt de werknemersbijdrage voor elke werknemer omgeslagen naar een vast percentage van de pensioengrondslag. Bij beschikbare premieregelingen is er keuze tussen de werknemersbijdrage omslaan naar een vast percentage van de pensioengrondslag of maximaal 50% werknemersbijdrage te heffen over het individuele beschikbare premiepercentage voor het ouderdomspensioen.

Bron: CNV Dienstenbond, 16 januari 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...