Principeakkoord CAO Rockwool 2012-2013

Gerelateerde CAO
Rockwool
Looptijd
De nieuwe CAO kent een looptijd van 1 december 2012 tot en met 1 december 2013.

Loonmutaties
1. Eenmalige uitkering Per 1 december 2012 is een eenmalige uitkering van € 400,- per medewerker in CAO gebied bij een full-time dienstverband, verschuldigd. Part-time medewerkers in CAO gebied ontvangen deze uitkering naar rato van hun dienstverband (uitbetaling van de eenmalige uitkering vindt plaats na akkordering bij de eerstvolgende salarisronde).

2. Structurele verhogingen:
- Per 1 januari 2013 met 1%
- Per 1 juli 2013 met 0,5%

Arbeidsvoorwaarden
- Duurzame inzetbaarheid. Naar aanleiding van afspraken uit de vorige CAO is al eerder een werkgroep opgestart in het kader van duurzame inzetbaarheid.
- Nieuwe vakantiewetgeving. De wettelijke wijzigingen in de vakantiewetgeving worden met ingang van 1 januari 2013 doorgevoerd in de CAO van Rockwool. De definitieve tekst wordt nog afgestemd.
- Werkgeversbijdrage.De AWVN werkgeversbijdrage wordt voor de looptijd van de CAO gecontinueerd.

Bron: De Unie, 11 januari 2013. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...