Akkoord CAO Reclassering 2007-2009

Gerelateerde CAO
Reclassering
Looptijd
1 juli 2007 tot en met 31 december 2009

Loonmutaties en eenmalige uitkeringen
1 januari 2006 structureel 1%
1 april 2006 structureel 0,75%
1 januari 2006 eindejaarsuitkering structureel omhoog met 0,25%, wordt 3,85%
1 januari 2009 werkgeversbijdrage levensloop 0,1%
Verrekening mei 2007
Twee categorieën werknemers ontvangen een extra eenmalige tegemoetkoming van maximaal € 450 bruto voor de ziektekosten. Het gaat om werknemers die in december 2005 een tegemoetkoming ontvingen voor hun partner en/of voor studerende kinderen. Peilmaand voor de vaststelling of medewerkers voor een extra éénmalige tegemoetkoming in aanmerking komen, is december 2005.


Arbeidsvoorwaarden
Cao-partijen hebben verder afspraken gemaakt voor de integratie van de functionerings- en beoordelingsgesprekken. In 2007 wordt een eerste stap gezet. Medewerkers die op of vóór 31 december 2008 57 jaar of ouder zijn, behouden 188 uur seniorenverlof. Met ingang van 1 januari 2009 wordt het totaal aantal seniorenuren voor medewerkers die op of na dit tijdstip 57 jaar worden, teruggebracht naar 160 uur op jaarbasis.

Bron: CNV Publieke Zaak, 24 april 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...