Akkoord CAO Binnenscheepvaart 2013

Gerelateerde CAO
Binnenvaart (Verlopen)
Looptijd
De looptijd van de CAO is een jaar, van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2013.

Loonmutaties
- Per 1 april 2012 worden de salarissen en de salarisschalen structureel verhoogd met 1.4%
- Als gevolg van de afspraken uit de vorige cao zullen de salarissen en de salarisschalen per 1 april 2011 structureel met 0.3% worden verhoogd.
- In december 2012 ontvangen medewerkers een eenmalige bruto uitkering van 350 EURO (voor deeltijders naar rato) voor de prestatie geleverd in 2012. De eenmalige uitkering telt niet mee voor de pensioengrondslag.

Arbeidsvoorwaarden
- Gestart wordt met het vormgeven van onder andere een levensfasebewust personeelsbeleid in een gezamenlijke werkgroep.
- Ook is er afgesproken dat over en weer informatie zal worden uitgewisseld m.b.t. de werkingssfeer van de cao.
- AgroXpertus zal zich blijven inspannen om mensen met een beperking op de arbeidsmarkt een plaats te bieden binnen het bedrijf.

Bron: Schuttevaer, 30 december 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...