Onderhandelingsresultaat CAO Mode en Sport 2012-2013

Gerelateerde CAO
Retail Non Food | Fashion Sport & Lifestyle (Nieuwe medewerkers)
Looptijd
Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 september 2013.

Loonmutaties
- per 1 april 2013 worden de loonschalen en de lonen die conform de methodiek van het cao-loongebouw in aanmerking komen voor cao-loonsverhoging met 0,5% verhoogd.
- Medewerkers in bedrijven die FUWAM en het loongebouw nog niet hebben ingevoerd, ontvangen 5 maanden nadat de cao algemeen verbindend is verklaard een loonsverhoging van 2,5% over de feitelijke lonen. Als werkgevers vóór dat moment FUWAM en het loongebouw hebben ingevoerd, dan hebben hun medewerkers geen recht op de loonsverhoging.

Arbeidsvoorwaarden
- Scholing. Medewerkers die ten minste 1 jaar in dienst zijn, worden op hun verzoek in de gelegenheid gesteld zich te scholen tot op het niveau dat past bij het functieniveau.
- Mobiliteit. Partijen ontwikkelen in de loop van 2013 een e-mobiliteitscentrum (vacatureloket) om medewerkers te ondersteunen bij het zoeken naar werk, binnen en buiten de branche.
- Vaste roostervrije dag. Als medewerkers met één of meer kinderen in het basisonderwijs en/of jonger dan 12 jaar een vaste roostervrije dag op maandag t/m vrijdag wensen, zal de werkgever bij de vaststelling van de werkroosters zo veel mogelijk rekening houden met de wensen van de medewerker.
- Collectieve ziektekostenverzekering. Medewerkers kunnen op het contract van CBW-Mitex met diens zorgverzekeraar (of de verzekeraar waarmee in de toekomst een contract wordt afgesloten) voor hun partner, kind(eren) en zichzelf een ziektekostenverzekering afsluiten.
- Recht op aanpassing arbeidsduur. Werkgevers passen op verzoek van werknemers met een leeftijd van 60 jaar en ouder de arbeidsduur aan.
- Recht op 1 roostervrije zaterdag per maand. Werknemers van 55 jaar en ouder komen op hun verzoek in aanmerking voor 1 roostervrije zaterdag per maand.
- Recht op preventief spreekuur bedrijfsarts. Medewerkers met een leeftijd van 46 jaar en ouder hebben het recht jaarlijks één maal gebruik te maken van het preventief spreekuur van de bedrijfsarts.
- Recht op aanpassing ploegendienst/nachtritten. Werknemers met een leeftijd van 55 jaar en ouder en met aantoonbare gezondheidsklachten, welke door de bedrijfsarts worden vastgesteld, hebben het recht te verzoeken om niet langer in de ploegendienst werkzaam te zijn of nachtritten te rijden.

Bron: De Unie, 17 december 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...