Principeakkoord CAO Fokus 2013

Gerelateerde CAO
Fokus
Looptijd
De looptijd van de CAO is 1 jaar, te weten van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
- Met ingang van 1 januari 2012 wordt het tabelsalaris structureel verhoogd met 1,35%.
- De eindejaarsuitkering wordt in 2013 met 0,35% verhoogd van 5,65% naar 6,0% van het verdiende bruto jaarsalaris.
- Werknemers die op 1 december 2012 in volledige dienst van Fokus zijn, ontvangen een eenmalige uitkering van € 150,= bruto, uit te betalen bij de salarisbetaling van december 2012. Werknemers met een deeltijdaanstelling ontvangen deze uitkering naar rato van hun dienstverband.

Arbeidsvoorwaarden
- Fokus zal ook in 2013 de premie van het extra en verplichte aanvullende pakket (MIX-pakket) op brutobasis vergoeden voor Fokusmedewerkers die zich hebben aangesloten bij het collectieve contract met VGZ. De premie blijft € 11,25 bruto per maand.

Bron: CNV Publieke Zaak, 6 december 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...