Akkoord CAO Deutsche Bank 2012-2013

Gerelateerde CAO
Deutsche Bank
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 2 jaar: van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014.

Loonmutaties
Er is geen ruimte is voor een algemene loonsverhoging vanuit DB naast de loonafspraken uit de Algemene Bank CAO.

Arbeidsvoorwaarden
In 2013 zullen cao-partijen een werkgroep pensioenen starten om te onderzoeken hoe de Pensioenregeling DB kan worden aangepast aan nieuwe wetgeving. En hoe tegelijkertijd de kosten voor Deutsche Bank beheersbaar kunnen worden gehouden. De vakorganisaties kunnen indien gewenst de expertise van Towers Watson inschakelen, waarbij zij gezamenlijk met Deutsche Bank als opdrachtgever functioneren. Tevens kunnen de vakorganisaties, indien nodig, een (externe) adviseur raadplegen. U gaat hier dus nog meer van horen de komende periode.

Bron: CNV Dienstenbond, 3 december 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...