Principeakkoord CAO PBO 2012-2014

Gerelateerde CAO
PBO| Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie
Looptijd
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 27 maanden ingaande op 1 april 2012 tot en met 30 juni 2014.

Loonmutaties
Afgesproken is dat er een nieuwe toeslag komt, genaamd ‘De structurele toeslag’. De toeslag bedraagt per 1 januari 2013 1,25% en wordt maandelijks uitgekeerd in de vorm van een structurele toeslag. Vervolgens wordt per 1 januari 2014 een tweede toeslag toegekend, wederom van 1,25%, die eveneens maandelijks wordt uitgekeerd in de vorm van een structurele toeslag. De toeslag die wordt geïntroduceerd wordt niet meegenomen in de berekeningen van uitkeringen in het kader van de sociale plannen en is niet pensioengevend, doch telt wel mee voor de grondslag WW.


Arbeidsvoorwaarden
- Partijen hebben afgesproken dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege en zonder opzegging eindigt op het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Hiermee wordt aangesloten op de wijziging in de sociale wetgeving.
- De mogelijkheid om overeenkomsten voor bepaalde tijd af te spreken wordt, conform de afwijkingsmogelijkheid die de wet bij cao biedt, uitgebreid voor de product- en bedrijfschappen.
- De bonusspaarregeling komt te vervallen per 1 januari 2013 in verband met het beëindigen van de overeenkomst door de Frieslandbank. Cao-partijen hebben afgesproken dat de maximale bruto spaarbonus die de werkgever toekende van 525,96 euro, jaarlijks als ‘septembertoeslag’ wordt uitgekeerd aan alle werknemers.

Bron: PBO, 22 november 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...