AVV CAO Metalektro Hoger Personeel 2007-2008

Gerelateerde CAO
Metalektro
Algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het hoger personeel in de Metalektro.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 18-04-2007, nr. 75, onder UAW Nr. 10652. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...