Akkoord CAO Arcadis 2012-2013

Gerelateerde CAO
Arcadis
Looptijd
1 jaar (1 april 2012 tot 1 april 2013).

Loonmutaties
Per 1 juli 2012 een verhoging van alle salarissen en salarisschalen met 1,00%.
Voor de uitbetaling van deze verhoging is de volgende afspraak gemaakt:
- Een verhoging van het brutoloon per 1 november 2012 met 1,00%
- Voor de medewerkers die in de maand november 2012 in dienst zijn een eenmalige uitkering (uit te betalen in november 2012) van 1,00% van het over de maanden juli 2012 tot en met oktober 2012 uitbetaalde salaris, verhoogd met 8% vakantiebijslag;
- Medewerkers die in de maanden juli 2012 tot en met oktober 2012 een toeslag hebben ontvangen in verband met overwerk, meeruren, verschoven werktijden, onregelmatigheid, waarneming, reisuren op basis van de reistijdenregeling (bijlage 2, artikel 9 van de cao) en/of consignatie, ontvangen een eenmalige uitkering van 1,00% over deze uitbetaalde vergoedingen.


Arbeidsvoorwaarden
- resultaatafhankelijke uitkering wordt verhoogd met 0,15% tot 2%.
- in de performance matrix wordt de score voldoende toegevoegd. De verhogingen die daarbij horen variëren, afhankelijk van de RSP, tussen de 0 en 4%

Bron: CNV Dienstenbond, 6 november 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...