Akkoord CAO PRA 2012-2013

Gerelateerde CAO
PRA | Pharmaceutical Research Associates Group
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 jaar: van 1 oktober 2012 tot en met 30 september 2013.

Loonmutaties
1 januari 2013 worden de lonen met 1% verhoogd.


Arbeidsvoorwaarden
- De leeftijdsschalen als bedoeld in artikel 7 lid 1b cao worden met ingang van 1 januari 2013 vervangen door twee aanloopschalen.
- Om zicht te krijgen op de omvang van het overwerk, zal aan alle werknemers worden verzocht eventuele overuren te registreren, ook als deze niet aan hen worden uitbetaald. Deze afspraak werkt dus alleen als u allen uw overuren ook daadwerkelijk gaat noteren.
- In het kader van sociale innovatie zal gedurende de looptijd van de cao een gezamenlijke studie worden uitgevoerd naar flexibilisering van de arbeid / slimmer roosteren, in het bijzonder gericht op de MRA’s. De conclusies en/of aanbevelingen van de gezamenlijke werkgroep kunnen door cao-partijen worden ingebracht bij het volgende cao-overleg of zoveel eerder als door partijen wenselijk wordt geacht.
- Met ingang van 1 januari 2013 kan de werkgever per kalenderjaar en per afdeling maximaal 4 ADV-dagen als collectieve ADV-dagen aanwijzen. Artikel 6 lid 8c cao wordt conform aangepast.
- Samen met de OR hebben wij geconstateerd dat er verbeteringen in het reglement mogelijk zijn. Werkgever, vakorganisaties en ondernemingsraad zullen gezamenlijk kijken naar de consistentie van de bedrijfsregelingen in relatie tot de cao-tekst.

Bron: CNV Dienstenbond, 3 oktober 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...