Principeakkoord CAO Openbaar Vervoer 2013

Gerelateerde CAO
Openbaar Vervoer | OV
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

Loonmutaties
De maandlonen worden in 2013 met € 45 opgehoogd. De toeslagen stijgen met 1,7 procent.


Arbeidsvoorwaarden
- Fondsen. Er komt een vitaliteits- en ontwikkelingsfonds. Dit fonds moet geld afstaan aan concrete maatregelen die langer en gezonder werken in het openbaar vervoer mogelijk maken, voor jong en oud.
- Pensioen. Afspraken zijn gemaakt over de reparatie van de pensioenproblemen.
- Op korte termijn wordt gekeken of één CAO kan gaan gelden in het openbaar vervoer.

Bron: CNV Vakmensen, 12 september 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...