AVV CAO Pluimvee 2012-2013

Gerelateerde CAO
Pluimvee
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Pluimveeverwerkende Industrie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 23 augustus 2012, nr. 16317, onder UAW nr. 11337. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...