Principeakkoord CAO Corporate Market 2012

Gerelateerde CAO
KPN Corporate Market | Getronics
Looptijd
De cao heeft een looptijd van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012.

Loonmutaties
- In het akkoord is geen loonsverhoging opgenomen.
- Werknemers krijgen in september 2012 een eenmalige uitkering van € 400 bruto (per fte).


Arbeidsvoorwaarden
- Het Sociaal Plan wordt ongewijzigd voortgezet tot 1 april 2013 behoudens enkele kleine (technische) aanpassingen.

Bron: De Unie, 11 juli 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...