AVV CAO Bouwmaterialen 2007

Gerelateerde CAO
Bouwmaterialen | HIBIN
Besluit: Verbindendverklaring van bepalingen van de CAO voor de handel in Bouwmaterialen.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2007 en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 11-04-2007, nr. 70, onder UAW Nr. 10646. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...