Eindbod CAO Technicolor 2012-2013

Gerelateerde CAO
Ericsson NOB

Looptijd
De looptijd van deze cao is van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.


Loonmutaties
- Met ingang van 1 april 2012 zal een structurele verhoging van het bruto salaris worden doorgevoerd van 0,5%.
- Zo spoedig mogelijk na een akkoord zal een eenmalige bruto uitkering worden gedaan van 1,5% van
het jaarsalaris met een minimum van 300,- euro.
- Met ingang van 1 april 2013 zullen de bruto salarissen structureel met 1,5% worden verhoogd.
- Daarnaast zal het bruto salaris dus structureel stijgen met 1,25% per 1 juli 2012 voor alleen de groep werknemers in de overwerkregeling.


Arbeidsvoorwaarden
- Alle werknemers die vanaf 1 januari 2012 in dienst zijn gekomen of zullen komen vallen onder PNO regeling 2. Alle werknemers die al in 2011 in dienst waren, krijgen de keuze voor PNO regeling 1 of PNO regeling 2.
- Nieuwe werknemers die in dienst komen vanaf 1 juli 2012 krijgen geen roostervrije uren. Voor alle werknemers die op dit moment in dienst zijn, 144 roostervrije uren hebben en in de overwerkregeling vallen, zal het aantal roostervrije uren met ingang van 1 juli 2012 teruggebracht worden naar 96 roostervrije uren per jaar. Daarmee gaat de gemiddelde werkweek van 37 uur naar 38 uur.In ruil hiervoor zal voor deze groep het salaris structureel met 1,25% worden verhoogd met ingang van 1 juli
2012.
- Alle oude vakantiedagen zullen maximaal 5 jaar geldig blijven. Dat betekent dat eind dit jaar de dagen vervallen welke in 2007 zijn ontstaan en nog niet op zijn. Alle dagen welke vóór 2007 zijn ontstaan zijn vorig jaar al vervallen. Eind 2013 zullen de resterende dagen uit 2008 vervallen,
enzovoorts, tot en met de dagen van 2011 welk eind 2016 zullen vervallen. De nieuwe wettelijke vakantiedagen die in 2012 zijn ontstaan zullen per 1 juli 2013 komen te vervallen. De bovenwettelijke vakantiedagen die in 2012 zijn ontstaan zullen eind 2017 vervallen.

Bron: CNV Dienstenbond, 29 juni 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...