Principeakkoord CAO Dierhouderij 2012-2013

Gerelateerde CAO
Dierhouderij | Veeteelt
Looptijd
Van 1 juli 2012 t/m 31 december 2013 (18 maanden).

Loonmutaties
Per 1 juli 2012 structureel + 1,25 %

Per 1 junuari 2012 structureel + 0,5 %

Per 1 juli 2013 structureel + 0,5%


Arbeidsvoorwaarden
In een commissie wordt de problematiek rondom de zaterdaghulpen in de dierhouderij besproken voor de gelegenheidsarbeid.

Partijen zetten zich gezamenlijk in om een verbijzondering in de Arbeidstijdenwet mogelijk te maken voor specifieke situaties waarin sprake is van belemmeringen van de Arbeidstijdenwet en de bestaande praktijk bij het melken van koeien. Er wordt een gezamenlijke brief naar het ministerie van SZW gestuurd (protocolafspraken).

Er worden nadere afspraken gemaakt om de instroom van Wajongers in de Dierhouderij te stimuleren (protocolafspraken). De sectorcommissie Dierhouderij beoordeelt het hiertoe op te stellen projectplan en stelt het budget vast.

Partijen hebben afgesproken dat voor maximaal 50 BBL- trajecten per traject een bedrag van € 2500,- per jaar beschikbaar wordt gesteld waarvan € 2000,- voor de werkgever en € 500,- voor de werknemer. De scholingsdag wordt doorbetaald aan de medewerker.

Bedrijven met meer dan 25 medewerkers in loondienst betalen hun BHV-ers een netto BHV vergoeding van €15,- per maand.

Bron: LTO Nederland, 21 juni 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...