Principeakkoord CAO IKEA 2012-2013

Gerelateerde CAO
IKEA
Looptijd
1 jaar

Loonmutaties
De salarisschalen worden per 1 oktober 2012 structureel verhoogd met 2%.
Daarnaast krijgen werknemers in februari 2013 een eenmalige bruto-uitkering van 1,5% van het verdiende jaarloon.


Arbeidsvoorwaarden
Werkgever en vakbond gaan de komende maanden intensief een aantal kwaliteitsthema’s onder de loep nemen. Duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt steeds belangrijker. Gekeken wordt naar mogelijkheden om invulling te geven aan de balans werk-privé of zeggenschap voor werknemers over werktijden.
In 2011 bleek de pensioenpremie niet kostendekkend te zijn; er is afgesproken dat IKEA het tekort in het pensioenfonds aanvult. Naast de structurele salarisverhoging krijgen werknemers staffelsgewijs een vergoeding tijdens de beoordelingsronde.

Bron: FNV Bondgenoten, 21 juni 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...