Onderhandelingsresultaat CAO Waterschappen 2012-2013

Gerelateerde CAO
Waterschappen
Looptijd
De cao loopt van van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014.

Loonmutaties
Nederland bevindt zich in economisch moeilijke tijden. Tijdens de onderhandelingen is de economische situatie verder verslechterd. Voor het kabinet en Tweede Kamer was dit aanleiding om het Stabiliteitsprogramma Nederland 2012 af te spreken.
Partijen hebben hiervan kennis genomen. Tegen deze achtergrond hebben zij ervoor gekozen om de thema’s langer doorwerken en inzetbaarheid/vitaliteit verder te versterken.


Arbeidsvoorwaarden
- Activerend personeelsbeleid.
- Maatwerk door middel van IKB.
- Vakantiewetgeving. Besloten wordt om het verlof per 1 januari 2012 een vervaltermijn toe te kennen van 20 maanden. Per 1 januari 2013 wordt de vervaltermijn op 18 maanden gesteld.
- Vitaliteit en gezondheid. De overheid introduceert per 1 januari 2013 de nieuwe vitaliteitregeling. Partijen onderzoeken komend jaar de toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe regeling voor de sector.
- Compensatie bezwarende arbeidsomstandigheden.
- A&O fonds. In deze CAO zijn partijen overeenkomen de proefperiode van het A&O fonds te eindigen en het fonds een structureel karakter te geven. Tevens is besloten de bijdrage aan het A&O fonds vanaf 1 januari 2013 verhoogd van 0,11% van de loonsom naar 0,12% van de loonsom.
- Tijd en Plaatsonafhankelijk werken (TPOW). De ‘basisregeling’ Tijd- en PlaatsOnafhankelijk Werken (TPOW) geldt per 1 januari 2013.
- Flexibilisering werktijden. Met ingang van 1 januari 2013 komt er meer vrijheid in de keuze van de omvang van meer- en minder werken. De keuzes zijn niet langer gebonden aan eenheden van 51 uur.
- Van modelregeling naar basisregeling. Per 1 januari 2013 eindigen de huidige modelregelingen. Partijen introduceren per dezelfde datum een nieuw begrip/regeling: ‘de basisregeling’.

Bron: Persbericht Unie van Waterschappen, 11 juni 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...