AVV CAO Detailhandel AGF Aardappelen, Groenten en Fruit 2007-2008

Gerelateerde CAO
Detailhandel AGF | Detailhandel Aardappelen Groenten en Fruit
Besluit: Verbindendverklaring van bepalingen van de CAO voor de Detailhandel in aardappelen, groenten en fruit.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 april 2008 en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Stcrt d.d. 10-04-2007, nr. 69, onder UAW Nr. 10644. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...