Akkoord CAO Verf en Drukinkt 2012-2013

Gerelateerde CAO
Verf en Drukinkt | VVVF
Looptijd
De looptijd is een periode van 14 maanden van 1 april 2012 tot en met 31 mei 2013.

Loonmutaties
De schaalsalarissen resp. de feitelijk betaalde salarissen worden per 1 april 2012 verhoogd met 1,25% en per 1 januari 2013 met 0,5%. De minimum vakantietoeslag voor vakvolwassen werknemers zal eveneens met dit
percentage worden verhoogd.


Arbeidsvoorwaarden
- Het einde dienstverband bij pensionering wordt gelijkgesteld aan de ingangsdatum van de AOW uitkering.
- De leden van de VVVF zullen 4 arbeidsplaatsen beschikbaar stellen voor zgn. WAJONG’ers. Dit kan gaan om een reguliere functie maar ook om een stageplaats.
- De tekst van de CAO zal worden aangepast aan de nieuwe vakantiewetgeving.
- Ter aanvulling op de bestaande afspraken zullen 2 pilots worden gestart (scholing en levensfasebewust personeelsbeleid).
- De huidige bijdrageregeling ten behoeve van de werknemersorganisaties zal gedurende de looptijd van de CAO worden gecontinueerd.

Bron: CNV Vakmensen, 24 mei 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...