Principeakkoord CAO Recreatie 2012-2013

Gerelateerde CAO
Recreatie
Looptijd
De looptijd van 1 juli 2012 tot 1 juli 2013.

Loonsverhogingen
Per 1 januari 2013 een loonsverhoging van 1%.


Arbeidsvoorwaarden
- pensioenpremie maximaal 22%;
- er wordt een commissie opgericht om bedreigingen in de werkingssfeer van de cao te onderzoeken;
- gedurende de cao looptijd worden er verdere afspraken gemaakt over het behalen van een EVC (ervaringscertificaat) en over de instroom van bepaalde doelgroepen (WSW'ers en Wajongers) ;
- de fonds cao wordt met een half jaar verlengd;
- een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op de dag dat een werknemer 65 jaar wordt.

Bron: FNV Recreatie, 30 mei 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...