Akkoord CAO Onderzoekinstellingen 2010-2012

Gerelateerde CAO
Onderzoekinstellingen

Looptijd
De cao loopt van 1 juli 2010 tot en met 31 december 2012


Loonsverhogingen
- De salarissen worden per 1 februari 2012 verhoogd met 1 procent.

- Verder wordt aan iedere werknemer die op 31 december 2011 in dienst was en nog steeds was op 20 april 2012, in de maand juni 2012 éénmalig een koopkrachttoelage 2011 toegekend van € 250,00 bruto.

- In juli 2012 wordt een incidentele uitkering van 0,5% van een half bruto-jaarsalaris toegekend, peildatum 1 juli 2012, uit te betalen als een bedrag in één keer.


Arbeidsvoorwaarden
- De aan leeftijd gebonden regelingen worden, conform een eerdere cao-afspraak, afgeschaft: de leeftijdsdagen, de Seniorenregeling Onderzoekinstellingen en de overige aan leeftijd gebonden regelingen.

- Aan de cao wordt de mogelijkheid toegevoegd om op basis van specifieke criteria (groepen) werknemers aan te wijzen voor wie een arbeidsduur van 40 uur geldt en een jaarlijkse vakantieverlofaanspraak van 234 uur. Deze werknemers ontvangen een toeslag op hun salaris ter waarde van de 104 ingeleverde verlofuren.

- Voor 2012 wordt door de werkgevers een werkzekerheidsgarantie gegeven.

- Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat de werknemer een functie gaat vervullen, passend bij zijn levens- en ontwikkelingsfase, die op een lager functieniveau is gewaardeerd dan het voor hem tot dan geldende functieniveau.

Bron: NWO, 23 mei 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...