Principeakkoord CAO O-I 2012-2013

Gerelateerde CAO
OI | Owens Illinois

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 12 maanden, derhalve van 1 april 2012 t/m 31 maart 2013.


Loonsverhogingen
De schaalsalarissen worden per april 2012 verhoogd met 1,75% en per oktober 2012 met 0,5%.


Arbeidsvoorwaarden
- Er wordt een compensatie betaald voor de ziektekosten ter grootte van €300,- bruto. Voor parttimers geldt dit naar rato van de omvang van het dienstverband.
- O-I maakt geen gebruik van het recht om de gedifferentieerde WGA-premie in 2012 (gedeeltelijk of geheel) te verhalen op de werknemers.
- O-I zal bij het Pensioenfonds nagaan of en op welke wijze verlofuren ingebracht kunnen worden in de individuele pensioenvoorziening.

Bron: De Unie, 16 mei 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...