Principeakkoord CAO Dagbladuitgeverijen 2012

Gerelateerde CAO
Dagbladuitgeverijen

Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012.


Loonsverhogingen
Per 1 juli 2012 een structurele loonsverhoging van 1%.

De spaarloonregeling vervalt. Hiervoor in de plaats ontvangen werknemers in de maand december een jaarlijkse eenmalige eindejaarsuitkering van 1% van de bruto loonsom met inachtneming van het maximum premieloon, zoals bedoeld in de Wet financiering sociale verzekeringen.


Arbeidsvoorwaarden
- In september/oktober 2012: een eenmalige bruto uitkering van circa 0,5% (afhankelijk van omvang loonsom en werknemersaantallen) bij een voltijd dienstverband aan werknemers als gevolg van een restitutie van de WGA hiaatpremie, een werknemerspremie die wordt afgedragen aan Centraal Beheer Achmea.
- In juli 2012: een premierestitutie van circa 1% van de loonsom (over het jaar 2010) door verzekeraar/uitvoerder Centraal Beheer Achmea aan de bij deze arbeidsongeschiktheidsverzekering aangesloten ondernemingen. De premie voor de kop/drempel arbeidsongeschiktheidsverzekering betreft een werkgeverspremie.

Bron: FNV Kiem, 10 mei 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...