AVV CAO Mortel 2012

Gerelateerde CAO
Mortel
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Mortel- en Morteltransportondernemingen.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 5 april 2012, nr. 3182, onder UAW nr. 11300. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...