Principeakkoord CAO Kinderopvang 2012-2013 (niet aangenomen)

Gerelateerde CAO
Kinderopvang
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013.

Loonsverhogingen
De salarissen worden in deze CAO-periode drie maal verhoogd:
- 2,00 % per 1 mei 2012;
- 1,50 % per 1 januari 2013;
- 0,50 % per 1 juni 2013.


Arbeidsvoorwaarden
- Het levensloopbudget in de cao van 0,4% wordt per 1 januari 2013 omgezet in een vitaliteitsbudget en in 2012 worden de voorwaarden en mogelijkheden daarvoor nader geformuleerd.
- Per 1 januari 2013 vervalt de tegemoetkoming zorgverzekering, deze is opgenomen in de loonstijging per 1 januari 2013.
- De WGA-premie blijft voor rekening van de werkgever.
- Over de eindejaarsuitkering zal meer informatiemateriaal worden gemaakt ter toelichting op de cao-bepalingen en goede voorbeelden zoals die in de branche beschikbaar zijn.
- Partijen zullen de cao-tekst wijzigen zodat: werknemers gebruik kunnen maken van de wettelijke mogelijkheid de vakbondscontributie te fiscaliseren of fiscaal vriendelijk te verrekenen.

Bron: Persbericht De Unie, 30 maart 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...