Wijziging AVV CAO Metaalbewerkingsbedrijf 2011-2013

Gerelateerde CAO
Metaal en Techniek Metaalbewerkingsbedrijf
Besluit: wijziging van algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Metaalbewerkingsbedrijf.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 24 februari 2012, nr. 1795, onder UAW nr. 11285. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...