AVV CAO Groothandel Groenten en Fruit 2012

Gerelateerde CAO
Groothandel Groenten en Fruit
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel Groenten en Fruit.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 6 maart 2012, nr. 683, onder UAW nr. 2463. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...