Principeakkoord CAO Woondiensten 2012

Gerelateerde CAO
Woondiensten | Woningcorporaties
Looptijd
De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2012 t/m 31 december 2012

Loonsverhogingen
01-01-2012: 1,25 %
01-07-2012: 0,65 %


De instapsalarissen voor schoolverlaters en nieuwkomers in de sector zonder werkervaring gaan niet omhoog.


Arbeidsvoorwaarden
- Alle werknemers krijgen per jaar voortaan evenveel verlofuren. Hiermee is de ongelijke behandeling tussen ouderen en jongeren van de baan.

- De extra opzegtermijn voor 45-plussers wordt verlaagd naar de wettelijke opzegtermijn.

- Er komt 100.000 euro beschikbaar voor de implementatie van twee gidsen: ‘Het nieuwe werken’ en ‘Duurzame inzetbaarheid van medewerkers’.

Bron: FNV Bouw, 12 maart 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...