Akkoord CAO Grafimedia 2012-2013

Gerelateerde CAO
Grafimedia
Looptijd
De looptijd is 18 maanden.

Loonmutaties
Per 1 juli 2012 krijgen werknemers er structureel 2% bij en per 1 januari 2013 nog eens 1%.

Arbeidsvoorwaarden
- Er zijn afspraken gemaakt over het vrijvallen van de werknemerspremie VUT (januari 2013 0,6% en januari 2014 1,3%).

- De spaarloonregeling wordt vervangen door een jaarlijks terugkerende eenmalige uitkering in november.

- Op 1-1-2016 is de sector oplosmiddelvrij zo is afgesproken, tenzij een werkgever hiervoor dispensatie krijgt.

- CAO-partijen hebben met elkaar een nieuwe ‘Van Werk Naar Werkregeling’ afgesproken waarin is afgesproken dat werknemers die geconfronteerd worden met ontslag door een reorganisatie/faillissement geholpen gaan worden door C3, het mobiliteitscentrum van de sector.

- De RFR-regeling is gestopt en werknemers krijgen hun halve vakantiedag, die zij ingeleverd hadden t.b.v. de RFR-regeling, terug.

- In 2013 zal gestart worden met een pilot voor het invoeren van de Comfortable Arbeidsovereenkomst in 2014.

Bron: De Unie, 14 februari 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...