AVV CAO Groothandel Horecaproducten 2012-2013

Gerelateerde CAO
Groothandel Horecaproducten
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Horecaproducten.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 10 februari 2012, nr. 2731, onder UAW nr. 11276. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...