AVV CAO Zoetwarenindustrie 2012

Gerelateerde CAO
Zoetwaren
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Zoetwarenindustrie.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.
Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 9 februari 2012, nr. 888, onder UAW nr. 11275. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...