Akkoord CAO DLO 2011-2013

Gerelateerde CAO
DLO | Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Looptijd
De looptijd is van 1 april 2011 tot 1 april 2013.


Loonmutaties

Er is een structuerele salarisverhoging overeen gekomen van 1,5% op 1 juli 2011 en 1,5% op 1 juli 2012. In maart 2012 volgt er een nabetaling over de periode juli 2011-februari 2012.


Arbeidsvoorwaarden
- Twee dagen keuzeverlof per 1 januari 2012 voor iedere medewerker (als geen gebruik gemaakt wordt van de seniorenregeling).

- De instroom van de seniorenregeling stopt per 1 januari 2014.

- Met het beëindigen van de seniorenregeling wordt per 1 januari 2012 het vrijkomende verlof ingezet voor keuzeverlof voor alle medewerkers..

- De CAO-regelingen voor buitengewoon verlof en de leeftijdsgrenzen van 55 jaar bij overwerk en onregelmatige diensten worden gehandhaafd.

- Het artikel betreffende vakantiedagen is in lijn gebracht met de nieuwe wetgeving. De wettelijke vakantiedagen moeten uiterlijk in juli van het jaar erop worden opgenomen. De bovenwettelijke dagen kennen een vervaltermijn van 5 jaar. Bij ziekte gaat vanaf nu de opbouw van vakantiedagen door.

Bron: CNV Publieke Zaak, 8 februari 2012. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 
 

 
 
Loading...