AVV CAO Slagers 2011-2013

Gerelateerde CAO
Slagers
Besluit: algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de CAO voor het Slagersbedrijf.


Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en heeft geen terugwerkende kracht.

Bron: Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 30 december 2011, nr. 21727, onder UAW nr. 11260. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...