Akkoord CAO Raet 2012

Gerelateerde CAO
Raet
Looptijd
De looptijd zal 1 jaar bedragen. Te weten van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013.

Loonmutaties
De salarissen zullen per 1 januari 2012 verhoogd worden met de bekende matrix. De midpoint zal voor komend jaar 2,25% bedragen.

Salarisbanden/Overwerkgrens/Standby-Vergoeding

De salarisbanden zullen worden verhoogd met 1,75%. Dit geldt tevens voor de overwerkgrens en de standby-vergoeding.


Arbeidsvoorwaarden
WGA Premie
Wederom zal de werkgever de WGA premie voor haar rekening nemen.


Bevallingsverlof
Het partnerverlof wordt opnieuw verlengd met een dag. Dus van 3 naar 4.


Vitaliteit
Komend jaar zal Raet u gefaseerd een ‘health check’ aanbieden.

Bron: CNV Dienstenbond, 23 december 2011. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...
 

Loading...