Principeakkoord CAO Groothandel Aardappelen, Groenten en Fruit (AGF) 2007-2008

Gerelateerde CAO
Groothandel Groenten en Fruit
De werknemers in de groothandel in aardappelen, groenten en fruit (AGF) krijgen betere toeslagen voor het werken in de nacht en op feestdagen. De nachttoeslag gaat al om 23.00 uur in, een uur eerder dan tot nu toe. Dat staat in het principeakkoord voor een nieuwe cao.

De lonen gaan in vijftien maanden met 3,5 procent omhoog. Als de arbo-arts het nodig vindt, vergoedt de werkgever de kosten van fysiotherapie als deze niet onder de dekking van de zorgverzekering vallen. Verder zijn afspraken gemaakt over een levensloopregeling en het recht op scholing.

Bron: FNV Bondgenoten, 16 februari 2007. via CAOWijzer.com | altijd de juiste inlenersbeloning
loading...

Loading...